eEnviPer

Još jedan od međunarodnih projekata na kojima je angažovana Evrogeomatika d.o.o. je eEnviPer. Zajedno sa partnerima iz Grčke, Turske, Hrvatske, Italije i Belgije, Evrogeomatika radi na razvoju sistema elektronske uprave za potrebe izdavanja integrisanih dozvola. Kao pilot opština u Srbiji izabrana je opština Inđija, sa kojom Evrogeomatika ima već uspostavljenu saradnju na razvoju modernih elektronskih servisa u okviru i-SCOPE projekta. Saradnja opštine Inđija kao lidera u usvajanju novih tehnologija i kreiranju e-uprave, i naše firme kao lidera na polju GIS-a se nameće sama po sebi.

Svrha e-uprave je da preduzeća potroše manje vremena na administrativne procedure a više na potragu za novim poslovnim prilikama. Manje vremena provedenog u redovima za dokumenta po različitim službama znači i manje korišćenje vozila te manju količinu izduvnih gasova, kao i manju količinu utrošenog papira, što sve ima pozitivan uticaj na životnu sredinu, kao i na ekonomiju. Lokalnim samoupravama je, međutim, često veliki teret uspostavljanje nove IT infrastrukture za smeštaj svih relevantnih podataka, kao i kupovina skupih softvera. eEnviPer rešava taj problem tako što se bazira na već postojećim rešenjima i koristi postojeću infrastrukturu opštinske uprave.

Kako su procesi, servisi i informacije relevantne za izdavanje ekoloških dozvola dostupni iz različitih izvora i od strane različitih agencija, postoji jasna potreba da se oni integrišu u sistem koji će vlastima omogućiti da te servise dalje modelira i razvija, a građanima i ekološkim ekspertima da im pristupaju na jedinstven način. eEnviPer projekat će testirati postojeću platformu baziranu na SOA (Servisno Orijentisana Arhitektura) u pet evropskih zemalja. Sistemi koji će skupa činiti eEnviPer platformu su:

(i) GIS sistem za pomoć vlastima pri donošenju odluka,

(ii) sistem koji omogućava izdavanje ekoloških dozvola preduzećima i nadzor tog procesa,

(iii) prateća Web 2.0 platforma koja podržava javne rasprave u vezi sa ekološkim pitanjima,i

(iv) sistem upravljanja znanjem (KMS- knowledge management system) koji na jedno mesto grupiše izvore neophodne ekološkim inženjerima pri izradi  studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Pilot opštine će razviti i koristiti predviđenu platformu kako bi podržale procedure izdavanja ekoloških dozvola za koje su zainteresovani građani, preduzeća, profesionalci i nadležne službe, tako što će integrisati postojeće platforme i servise ili će razviti nove servise u user-friendly maniru. Tipična upotreba servisa bila bi:

 Upravljanje ekološkim podacima, uključujući njihovo idendifikovanje na GIS karti

Prezentacija/pretraga ekoloških podataka na netu. Aplikacija će omogućiti interakciju sa korisnikom, prikaz informacija o projektu, stanja životne sredine itd.

   Digitalizacija studija i podataka i njihova integracija u sistem

   Korelacija dokumenata i podataka. Kroz ovaj sistem, svi korisnici će biti u mogućnosti da dođu do preciznih i ažurnih informacija o pitanjima koja se tiču životne sredine, što će ubrzati izradu studija o proceni uticaja i poboljšati njihov kvalitet.

Elektronska predaja i praćenje prijava za izdavanje ekoloških dozvola.

    Praćenje obnavljanja ekoloških uslova

 Upravljanje žalbama i kaznama za prekršaje

   Automatsko obaveštavanje preduzeća o izmenama u stanju životne sredine

Interfejs prema bazama podataka u vlasništvu drugih ekoloških organizacija (ili drugih regiona)

 Komunikacija sa drugim agencijama zarad traženja saveta u vezi sa projektima.

Zvanični sajt projekta na kom se mogu naći dodatne informacije je www.eenviper.eu.

 

Šta je novo?

eEnviPer

Projekat eEnviPer je još jedan
od međunarodnih projekata na kojima je angažovana Evrogeomatika d.o.o.

Zajedno sa partnerima iz Grčke, Turske, Hrvatske, Italije i Belgije
radi
mo na razvoju sistema elektronske uprave za potrebe izdavanja integrisanih dozvola.
Više informacija...

i-SCOPE

Projekat i-SCOPE podrazumeva razvijanje sofisticiranih servisa koji za cilj imaju unapređivanje životnog standarda i inkluziju različitih grupa korisnika izrade,
a u njemu
Evrogeomatika d.o.o. učestvuje kao član stručnog međunarodnog konzorcijuma.
Više informacija...

GIS-Kovin

Projekat uvođenja
Geo-Informacionog Sistema
u opštini Kovin. Projektom će se zameniti analogni metodi rada Službe za prostorno planiranje
u Kovinu digitalnim.
Više informacija...

Restitucija-Francuska

Projekat izrade Topografskih i Digitalnih ortofoto planova i na osnovu Aerofoto snimaka za deo autoputa A31 severno od grada Dijon u Francuskoj.
Više informacija...

Katastar nepokretnosti K.O. Zvezdara i
K.O. Palilula

Projekat katastra nepokretnosti i upis prava za K.O. Zvezdara
i K.O. Palilula. Inicijalni unos podataka katastra nepokretnosti, izlaganje podataka na javni uvid i ustrojavanje katastra nepokretnosti.
Više informacija...