Restitucija - Francuska

Projekat izrade Topografskih i Digitalnih ortofoto planova na osnovu Aerofotogrametrijskih snimaka za deo autoputa A31, severno od grada Dijona u Francuskoj.

Projektom je utvđeno da predmet snimanja za izradu Topografskih planova bude koridor dužine 33km i ukupne površine 1 500ha, a za izradu Digitalnih ortofoto planova bude koridor dužine 75km i ukupne površine 15 000ha.

Aerofotogrametrijsko snimanje je izvršila firma Techniques - TOPO iz Sevrana - Francuska, koja je bila i naručilac posla, kamerom Zeiss LC1015, žižne daljine 150 mm. Razmera snimanja za izradu Digitalnih ortofoto planova bila je 1:10 000 i snimljeno je 254 color Aerofoto snimaka, dok je za izradu Topografskih planova korišćeno 105 crno-beli snimaka razmere 1:4000. Skeniranje snimaka obavljeno je desktop skenerom A3 formata u rezoluciji 1400 DPI.

Za potrebe aerotriangulacije bloka korišćeno je 89 orijentacionih tačaka. DMT koji je dobijen obradom u softveru Photomod je vrlo visoke rezolucije tako da može da posluži i kao osnova za brojne druge primene osim ortofotoprodukcije.

Rezultat ovog projekta, koji je trajao oko 2 meseca su Digitalni ortofoto planovi razmere 1:2500 i rezolucije 0.30m, Topografski planovi razmere 1:1000, urađeni po standardima naručioca iz Francuske i DMT rezolucije 25m sa oko 1.500.000 tačaka.

 

Šta je novo?

eEnviPer

Projekat eEnviPer je još jedan
od međunarodnih projekata na kojima je angažovana Evrogeomatika d.o.o.

Zajedno sa partnerima iz Grčke, Turske, Hrvatske, Italije i Belgije
radi
mo na razvoju sistema elektronske uprave za potrebe izdavanja integrisanih dozvola.
Više informacija...

i-SCOPE

Projekat i-SCOPE podrazumeva razvijanje sofisticiranih servisa koji za cilj imaju unapređivanje životnog standarda i inkluziju različitih grupa korisnika izrade,
a u njemu
Evrogeomatika d.o.o. učestvuje kao član stručnog međunarodnog konzorcijuma.
Više informacija...

GIS-Kovin

Projekat uvođenja
Geo-Informacionog Sistema
u opštini Kovin. Projektom će se zameniti analogni metodi rada Službe za prostorno planiranje
u Kovinu digitalnim.
Više informacija...

Restitucija-Francuska

Projekat izrade Topografskih i Digitalnih ortofoto planova i na osnovu Aerofoto snimaka za deo autoputa A31 severno od grada Dijon u Francuskoj.
Više informacija...

Katastar nepokretnosti K.O. Zvezdara i
K.O. Palilula

Projekat katastra nepokretnosti i upis prava za K.O. Zvezdara
i K.O. Palilula. Inicijalni unos podataka katastra nepokretnosti, izlaganje podataka na javni uvid i ustrojavanje katastra nepokretnosti.
Više informacija...