i-SCOPE

Kao član stručnog međunarodnog konzorcijuma, Evrogeomatika d.o.o. učestvuje u i-SCOPE projektu, inovativnom projektu koji podrazumeva razvijanje sofisticiranih servisa koji za cilj imaju unapređivanje životnog standarda i inkluziju različitih grupa korisnika. Evrogeomatika je od strane drugih članova konzorcijuma prepoznata kao lider u oblasti GIS-a u Srbiji, te učešće u razvoju ovakvog modernig GIS servisa predstavlja pohvalu i preporuku kvalitetu usluga koje firma pruža.

Projekat i-SCOPE, finansiran kroz ICT-PSP (Program podrške politikama za primenu informacionih i komunikacionih tehnologija) program Evropske Unije ima za cilj razvijanje informacionih tehnologija za servise takozvanih „pametnih gradova“ (smart city), a bazira se na preciznim 3D informacionim modelima gradova (3D Urban Information Models).

Kroz projekat će se razviti otvorena platforma za 3 servisa koji će se primenjivati u gradovima- partnerima na projektu. 3D modeli će se koristiti za:

Optimizaciju potrošnje električne energije procenom potencijala krovova za eksploataciju solarne energije;

Kartiranje buke u realnom vremenu, pri čemu će građani imati funkciju senzora mereći buku putem svojim mobilnih telefona;

Unapređivanje inkluzije i mobilnosti starijih osoba i osoba sa posebnim potrebama kroz ažuran sistem za navigaciju koji uključuje detaljan plan grada i barijere koje otežavaju ili onemogućuju kretanje.

Na razvoju i-SCOPE platforme sarađuje ukupno 22 partnera iz 11 evropskih država, među njima univerziteti, istraživački centri, privatne kompanije i lokalne administracije. Osim firme Evrogeomatika d.o.o. u projekat je uključena i opština Inđija kao pilot opština, čime se pridružuje gradovima poput Beča, Rima, Zagreba, Njukasla, koji takođe učestvuju u uspostavljanju i testiranju servisa razvijenog od strane Evrogeomatike d.o.o. i drugih tehničkih partnera.

U Inđiji će biti uspostavljen elektronski servis koji će omogućavati korisnicima (građanima, firmama, državnim institucijama...) da kroz interaktivnu kartu dobiju informacije o solarnom potencijalu objekata (potencijal generisanja elektricne energije iz sunca, procena inicijalnih troškova instalacije opreme,  procena koristi itd.)

Zvanični sajt projekta na kom se mogu naći dodatne informacije je www.iscopeproject.net.

 

Vesti!

18. 05. 2012.

U okviru naučno- stručne konferencije „Životna sredina i energetska efikasnost“ u prostorijama Udruženja Inženjera Beograda, prezentovan je rad na temu „Razvoj "smart city" servisa za podršku energetski efikasnom društvu“. U oviru rada su opisani i-SCOPE projekat, njegov uticaj na opštinu Inđija i tipični primeri korišćenja servisa. Rad je objavljen u zborniku radova sa konferencije.

26. 03. 2012.

Studentima Geodezije,
modula Geoinformatika na Gradjevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je održano predavanje na kom su upoznati sa i-SCOPE projektom, metodologijom dobijanja 3D UIM iz Digitalnog Modela Površi, r.sun funkcijom GRASS GIS softvera kao i sa značajem i-SCOPE-a i drugih „smart city“ servisa. Predavanje je održano u okviru kursa „Informacione tehnologije u kartografiji“. Slike sa predavanja možete videti
ovde.