Klijenti

- PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" a.d., Beograd
.........................................................................................................

- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE, Beograd
.........................................................................................................

- DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP "KRUŠEVAC", Kruševac
........................................................................................................

- JP ZA IZGRADNJU, RAZVOJ I UREĐENJE GRADA I PODRUČJA
OPŠTINE VRŠAC "VAROŠ", Vršac
.........................................................................................................

- OPŠTINA OBRENOVAC, Beograd
.........................................................................................................

- JAVNO PREDUZEĆE "GRADSKE PIJACE", Beograd
.........................................................................................................

- INSTITUT ZA VODOPRIVREDU “JAROSLAV ČERNI”, Beograd
.........................................................................................................

- "GEA-PLAN" JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU
OPŠTINE STARA PAZOVA, Stara Pazova
.........................................................................................................

- JAVNO PREDUZEĆE “STANDARD” , Bačka Palanka
.........................................................................................................

- JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU
OPŠTINE UŽICE, Užice
.........................................................................................................

- JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU
OPŠTINE BAJINA BAŠTA, Bajina Bašta
.........................................................................................................

- IMTEL INSTITUT MIKROTALASI a.d., Beograd

- JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROISTOK", Beograd
.........................................................................................................

- OPŠTINA RAKOVICA, Beograd
.........................................................................................................

- VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE,
DIREKCIJA ZA INVESTICIONE RADOVE, Beograd
.........................................................................................................

- PREDUZEĆE ZA ARHITEKTURU “SLAVIJA BIRO”, Beograd
.........................................................................................................

- JP ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPŠTINE ARANĐELOVAC, Aranđelovac
.........................................................................................................

- JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
“BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA” , Beograd
.........................................................................................................

- CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE ad., Novi Sad
.........................................................................................................

- SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP d.o.o., Beograd
.........................................................................................................

- EVROPSKA AGENCIJA ZA REKONSTRUKCIJU
.........................................................................................................

- EVROPSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE
.........................................................................................................

- INSTITUT ZA PUTEVE a.d., Beograd
.........................................................................................................

- OPŠTINA KOVIN, Kovin
.........................................................................................................

- “INTER - MOST” a.d., Beograd

EGM Klijenti

Ponosimo se velikim brojem zadovoljnih klijenata i poverenjem koje su nam poklonili.

Poslovi koje smo za njih brzo i profesionalno završili su naša najbolja preporuka i smatramo da to mnogo govori o nama i našem poslovnom odnosu.

Lista referenci

Telekom Srbija
Delft University of Technology
Republički geodetski zavod
Fugro-Inpark B.V.-Holandija
Evropska agencija za rekonstrukciju
Universitat Antonoma de Barcelona
Techniques TOPO-Francuska
...
Više informacija...