GIS - Kovin

Projekat uvođenja Geo Informacionog Sistema u opštini Kovin ima za cilj da pojača kapacitete opštine Kovin da bi se zadovoljili standardi Evropske Zajednice po pitanju urbanističkih rešenja.

Projektom će se zameniti analogni metodi rada Službe za prostorno planiranje u Kovinu digitalnim. Da bi se postigao ovaj cilj potrebno je povećanje nivoa znanja opštinskih službenika i nabavka odgovarajuće informacione tehnologije.

Projekat će omogućiti ciljnoj grupi – zaposlenima u Službi za prostorno planiranje da ga u praksi redovno koriste.

Projekat će opštini doneti inovacije u informacionoj tehnologiji i poboljšati ukupan kvalitet rada u tretiranju urbanističkih pitanja. Moderne metode prostornog razvoja će na duže staze doneti pozitivne promene u drugim poljima opštinskog razvoja, naročito u pogledu zaštite životne sredine i u ekonomskom i društvenom razvoju.

Opšti cilj projekta je doprinos uravnoteženijem i održivijem prostornom razvoju opštine Kovin. Opšti cilj će biti dostignut poboljšanjem kvaliteta rada opštinskih službenika u opštinskoj Službi za prostorno planiranje.

Moderno prostorno planiranje, onako kako je shvaćeno u zemljama EZ ima za cilj da postigne uravnotežen i održiv razvoj teritorije. Planeri prostornog razvoja koriste tehnike i metodologije bazirane na savremenoj informacionoj tehnologiji koja im omogućava da doprinesu ekonomskom i društvenom razvoju sa manje štetnog uticaja na životnu sredinu.

 

Šta je novo?

eEnviPer

Projekat eEnviPer je još jedan
od međunarodnih projekata na kojima je angažovana Evrogeomatika d.o.o.

Zajedno sa partnerima iz Grčke, Turske, Hrvatske, Italije i Belgije
radi
mo na razvoju sistema elektronske uprave za potrebe izdavanja integrisanih dozvola.
Više informacija...

i-SCOPE

Projekat i-SCOPE podrazumeva razvijanje sofisticiranih servisa koji za cilj imaju unapređivanje životnog standarda i inkluziju različitih grupa korisnika izrade,
a u njemu
Evrogeomatika d.o.o. učestvuje kao član stručnog međunarodnog konzorcijuma.
Više informacija...

GIS-Kovin

Projekat uvođenja
Geo-Informacionog Sistema
u opštini Kovin. Projektom će se zameniti analogni metodi rada Službe za prostorno planiranje
u Kovinu digitalnim.
Više informacija...

Restitucija-Francuska

Projekat izrade Topografskih i Digitalnih ortofoto planova i na osnovu Aerofoto snimaka za deo autoputa A31 severno od grada Dijon u Francuskoj.
Više informacija...

Katastar nepokretnosti K.O. Zvezdara i
K.O. Palilula

Projekat katastra nepokretnosti i upis prava za K.O. Zvezdara
i K.O. Palilula. Inicijalni unos podataka katastra nepokretnosti, izlaganje podataka na javni uvid i ustrojavanje katastra nepokretnosti.
Više informacija...