Katastar nepokretnosti
K.O. Zvezdara i K.O. Palilula

Projekat izrade katastra nepokretnosti i upisa prava za katastarsku opštinu Zvezdara i katastarsku opštinu Palilula.

Projekat je podržan od Svetske banke i Vlade Republike Srbije i ima za cilj ustanovljenje jedinstvenog katastra nepokretnosti na celoj teritoriji Srbije. Jedinstven katastar nepokretnosti osigurace svojinu nad nepokretnostima vlasniku, odnosno pravnu sigurnost, ali i ekonomski razvoj tržišta.

U okviru projekta se vrši inicijalni unos podataka katastra nepokretnosti (formiranje privremenih listova nepokretnosti) i obrazovanje komisija za izlaganje podataka iz privremenih listova nepokretnosti na javni uvid i ustrojavanje katastra nepokretnosti.

Za uknjižbu je, inače, potrebno da građani, vlasnici nepokretnosti, uzmu dokumentaciju o imovini koju imaju i sa njom dođu u odgovarajuću službu za katastar nepokretnosti. U slučajevima kad vlasnik stana treba da stan uknjiži, a zgrada u kojoj se stan nalazi nije uknjižena, vlasnik stana snosi troškove uknjižbe i zgrade i stana. Vlasnik stana može od investitora zgrade da traži povraćaj troškova za uknjižbu zgrade.

Uknjižba nepokretnosti, koje su nekada nacionalizovane, ili na neki drugi način oduzete, moći će da se obavi kad se donese zakon o restituciji.

 

Šta je novo?

eEnviPer

Projekat eEnviPer je još jedan
od međunarodnih projekata na kojima je angažovana Evrogeomatika d.o.o.

Zajedno sa partnerima iz Grčke, Turske, Hrvatske, Italije i Belgije
radi
mo na razvoju sistema elektronske uprave za potrebe izdavanja integrisanih dozvola.
Više informacija...

i-SCOPE

Projekat i-SCOPE podrazumeva razvijanje sofisticiranih servisa koji za cilj imaju unapređivanje životnog standarda i inkluziju različitih grupa korisnika izrade,
a u njemu
Evrogeomatika d.o.o. učestvuje kao član stručnog međunarodnog konzorcijuma.
Više informacija...

GIS-Kovin

Projekat uvođenja
Geo-Informacionog Sistema
u opštini Kovin. Projektom će se zameniti analogni metodi rada Službe za prostorno planiranje
u Kovinu digitalnim.
Više informacija...

Restitucija-Francuska

Projekat izrade Topografskih i Digitalnih ortofoto planova i na osnovu Aerofoto snimaka za deo autoputa A31 severno od grada Dijon u Francuskoj.
Više informacija...

Katastar nepokretnosti K.O. Zvezdara i
K.O. Palilula

Projekat katastra nepokretnosti i upis prava za K.O. Zvezdara
i K.O. Palilula. Inicijalni unos podataka katastra nepokretnosti, izlaganje podataka na javni uvid i ustrojavanje katastra nepokretnosti.
Više informacija...