Osnovni podaci

Firma (pun naziv) Preduzeće za konsalting, trgovinu i usluge ”EVROGEOMATIKA” ,
društvo sa ograničenom odgovornošću
Firma (skraćeni naziv) ”EVROGEOMATIKA” d.o.o.
Poreski identifikacioni broj (PIB) 100205330
Obveznik PDV DA
Matični broj lica (pravna lica, radnje) 17355074
Šifra delatnosti 74140
Ime i prezime ovlašćenog lica Vlado Jarčov
 
Raiffeisen bank a.d., Beograd 265-1100310003782-52
Vojvođanska banka a.d., Beograd 355-1008536-47

OTP banka Srbija a.d., Novi Sad,
Filijala Beograd

325-9500900014946-73
Laiki bank, Beograd 145-7245-65
 
Mesto, Opština Beograd, Zvezdara
Naziv ulice i broj Vojislava Ilića 141
Broj telefona / faksa +381 11 288-03-63
E-mail office@evrogeomatika.co.rs
 

EGM

Osnovni podaci

EvroGeomatika d.o.o.
Vojislava Ilića 141
11000 Beograd
SRBIJA
Tel/Fax ++381 11 288-03-63 
Više informacija...

Lista referenci

Telekom Srbija
Delft University of Technology
Republički geodetski zavod
Fugro-Inpark B.V.-Holandija
Evropska agencija za rekonstrukciju
Universitat Antonoma de Barcelona
Techniques TOPO-Francuska
Više informacija...

Lokacija firme

Firma Evrogeomatika se nalazi
na opštini Zvezdara u ulici
Vojislava Ilića 141 u poslovnoj zgradi firme "IPM", 300m od raskrsnice ulica Ustaničke i Vojislava Ilića.
Više informacija...