Lista referenci

Opis projekta Država/Godina/Klijent

Projekat izrade katastra nepokretnosti i upis prava za K.O. Zvezdara i K.O. Palilula (Projekat Svetske Banke) SRBIJA
2009. god.
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD SRBIJE,
Beograd

Izrada baze podataka parcela u vlasništvu
TP “Banovo Brdo” a.d. i aplikacije za analizu vlasništva

SRBIJA
2008. god.
TP „BANOVO  BRDO“ a.d,
Beograd
Izrada softvera “Rakovica 4D internet mobilna uprava” SRBIJA
2008. god.
OPŠTINA RAKOVICA,
Beograd
Kreiranje Corine Land Cover (CLC) karte, promena između godine 2000. i 2006. i  generisanje CLC karte za 2006. za područje Kosova LUKSEMBURG
2008. god.
GEOVILLE ENVIRONMENTAL SERVICES SARL(European Environment Agency),
Luksemburg
Projekat izrade katastra nepokretnosti i upis prava za K.O. Grocka (Projekat Svetske Banke) SRBIJA
2007. god.
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD SRBIJE,
Beograd

Lasersko altimetrijsko snimanje Koridora budućeg autoputa Horgoš - Požega

 
SRBIJA
2007. god.
SEVER - JUG AUTOPUT,
Beograd
Kreiranje Corine Land Cover (CLC) karte, promena između godine 2000. i 2006. i  generisanje CLC karte za 2006. za područje Srbije, bez Kosova LUKSEMBURG
2007. god.
GEOVILLE ENVIRONMENTAL SERVICES SARL(European Environment Agency),
Luksemburg
Projekat izrade katastra nepokretnosti i upis prava za K.O. Lazarevac (Projekat Svetske Banke) SRBIJA
2007. god.
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD SRBIJE,
Beograd
- Izrada topografskih planova razmere 1:1000 na osnovu aerofoto snimaka razmere 1:4000 za podrčje dela autoputa A31 u Francuskoj, dužine 33km i ukupne površine 1500 ha

- Izrada digitalnih ortofoto planova razmere 1:2500 na osnovu aerofoto snimaka razmere 1:10000 za podrčje dela autoputa A31 u Francuskoj, dužine 75km i ukupne površine 15000 ha
FRANCUSKA
2007. god.
TECHNIQUES-TOPO
Sevran
Uspostavljanje GIS prostorne baze podataka u opštini Kovin SRBIJA
2007. god.
OPŠTINA KOVIN
Kovin
Projekat izrade topografskih planova razmere 1:1000 na osnovu aerofoto snimaka razmere 1:4000 za podrčje grada Mantes u Francuskoj, ukupne površine 120 ha FRANCUSKA
2007. god.
TECHNIQUES-TOPO
Sevran
Prprema prostornih podataka za potrebe realizacije Projekta analize buke, koji obuhvata sledeće podatke:

- DTM (60 km2)

- Objekti sa visinama (2539 objekata)

- Adrese objekata (1304 objekata)
SRBIJA
2007. god.
CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE ad.,
Novi Sad
Izrada dinamičke prezentacije - animacije, Idejnog projekta dela autoputa E-763 Beograd-Požega SRBIJA
2007. god.
SAOBRAĆAJNI
INSTITUT CIP d.o.o.,
Beograd
Izrada dinamičke prezentacije - animacije, Idejnog projekta dela autoputa E-763 Beograd-Požega SRBIJA
2007. god.
INSTITUT ZA PUTEVE a.d.,
Beograd
Konsultantske usluge na Projektu “Master plan kanalizacije i tretman otpadnih voda za južnomoravski region“ SRBIJA
2007. god.
COWI.doo,
Beograd
Projekat izrade katastra nepokretnosti i upis prava za K.O. Vračar u Beogradu (Projekat Svetske Banke) SRBIJA
2006. god.
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD SRBIJE,
Beograd
Snimanje terena za projekat “Rekonstrukcija Nemanjine ulice” u Beogradu SRBIJA
2006. god.
“INTER - MOST” a.d.,
Beograd
Izrada digitalnih ortofoto planova za područje Srbije:

- Razmera 1:5000,
ukupne površine 77.500 km2

- Razmera 1:2500,
ukupne površine 6.500 km2

- Razmera 1:1000,
ukupne površine 4.500 km2

158 većih gradova u Srbiji.
EUROPE
2006. god.
EUROPEAN AGENCY
FOR
RECONSTRUCTION
(Korisnik RGZ)
Kancelarija Beograd
Ortorektifikacija Landsat snimaka, Implementacija projekata CORINE CLC2000, CLC90 i CLC changes, za područje Srbije i Crne Gore, R 1:100 000 ŠPANIJA
2006. god.
UNIVERSITAT ANTONOMA DE BARSELONA
(European Environment Agency),
Barcelona
Vektorizacija katastarskih planova za potrebe izrade Digitalnog katastarskog plana za
K.O. Resnik u Beogradu
SRBIJA
2006. god.
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD SRBIJE,
Beograd
Snimanje terena I izrada topografskih planova za područje fabrike vode Makiš II SRBIJA
2005. god.
JKP
“BEOGRADSKI VODOVOD
I KANALIZACIJA” ,
Beograd
Izrada digitalnog plana za naselje Perućac SRBIJA
2005. god.
OPŠTINA BAJINA BAŠTA,
Bajina Bašta
Digitalizacija tačaka osovina ulica i stambenih blokova SRBIJA
2005. god.
OPŠTINA BAJINA BAŠTA,
Bajina Bašta
- Izrada ortofoto planova gradskog građevinskog reona za 750 ha, R 1:1000.

- Izrada ortofoto planova gradskog građevinskog reona za 37500 ha, R 1:5000.
SRBIJA
2005. god.
JP ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPŠTINE ARANĐELOVAC,
Aranđelovac
Izrada topografskog plana lokacije “Planum”, R 1:500, približne površine 3.5 ha SRBIJA
2004. god.
OPŠTINA RAKOVICA,
Beograd
Izrada topografskog plana vojnog kompleksa
“Selo Ostružnica – Sektor I”, R 1:500,
ukupne površine 13 ha
SRBIJA
2004. god.
VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE, VP 2130 BEOGRAD,
Beograd
Izrada topografskog plana lokacije “Aerodrom”, R 1:1000,
ukupne površine 80 ha
SRBIJA
2004. god.
PREDUZEĆE
ZA ARHITEKTURU
“SLAVIJA BIRO” ,
Beograd
Izrada topografskog plana vojnog kompleksa “Bežanijska kosa”, R 1:500, ukupne površine 8 ha SRBIJA
2004. god.
VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE,
GŠ VSCG – DIREKCIJA ZA
INVESTICIONE RADOVE,
Beograd
INFORMACIONI SISTEM
OPŠTINE RAKOVICA

Osnove za planiranje i uređenje prostora koje čine prostornu bazu podataka sa:

- Ortofoto planovima za 3000 ha R 1:1000
- Snimanje infrastrukture
- Adresni sistem
- Legalizacija
- Urbaizam
- Politička mapa
- Digitalni model zgrada
SRBIJA
2004. god.
OPŠTINA RAKOVICA,
Beograd
Prikupljanje i obrada kartografskog materijala laserskim skeniranjem za dalekovode u dužini od 60 km i to:

- Originalni podaci merenja
- Topografski planovi u razmeri 1:1000
- Podužni profile za sve deonice dalekovoda
- DMT
- Ortofoto planovi
- Video material
- Geometrijske osnove za GIS
- Datoteke pripremljene kao ulaz u PLS-CADD
SRBIJA
2003. god.
JP "ELEKTROISTOK" ,
Beograd
Izrada topografskog plana lokacije Vojnogeografskog instituta, R 1:500,
ukupne površine 6 ha
SRBIJA
2003. god.
VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE, VP 2130 BEOGRAD,
Beograd
- Izrada ortofoto planova gradskog građevinskog reona za 3000 ha u razmeri 1:1000.

- Izrada ortofoto planova gradskog građevinskog reona za 10000 ha u razmeri 1:5000.
SRBIJA
2003. god.
PREDUZEĆE
DIREKCIJA ZA URBANIZAM
I IZGRADNJU OPŠTINE UŽICE,
Užice
Glavni projekat obnove premera za :

- KO Bačka Palanka – grad,
- KO Despotovo,
- KO Nova Gajdobra,
- KO Neštin i
- KO Vizić
SRBIJA
2003. god.
JP “STANDARD” ,
Bačka Palanka
Izrada topografskih planova za 12 gradskih pijaca SRBIJA
2003. god.
JP “GRADSKE PIJACE”,
Beograd
- Izrada ortofoto planova gradskog građevinskog reona za 2000 ha u razmeri 1:1000.

- Izrada ortofoto planova gradskog građevinskog reona za 4000 ha u razmeri 1:2500.
SRBIJA
2003. god.
DIREKCIJA ZA URBANIZAM
I IZGRADNJU OPŠTINE BAJINA BAŠTA,
Bajina Bašta
Obnova premera za lokaciju “Gudurički put” u Vršcu, ukupne površine 70 ha SRBIJA
2003. god.
“VAROŠ”,
JP ZA IZGRADNJU, RAZVOJ I UREĐENJE GRADA I PODRUČJA OPŠTINE VRŠAC,
Vršac
Prikupljanje i obrada kartografskog materijala laserskim skeniranjem (FLI-MAP tehnologija) za magistralne putne pravce Republike Srbije u dužini od 330 km i to:

- Topografski planovi
- Situacioni planovi
- Ortofoto planovi
- DMT
- Video materijal
SRBIJA
2003. god.
REPUBLIČKA DIREKCIJA
ZA PUTEVE,
Beograd
Izrada kartografske baze podataka skeniranih topografskih karata R 1:25000 za područje Srbije sa pripadajućim softverom SRBIJA
2003. god.
IMTEL INSTIUT-MIKROTALASI a.d.,
Beograd
Izrada ortofoto-planova gradskog građevinskog reona opštine Vršac R 1:1000 približne površine 3000 ha SRBIJA
2002. god.
“VAROŠ”,
JP ZA IZGRADNJU, RAZVOJ I UREĐENJE GRADA I PODRUČJA OPŠTINE VRŠAC,
Vršac
Izrada geodetsko-topografske podloge za potrebe izrade referentne mreže puteva za područje opštine Obrenovac SRBIJA
2002. god.
OPŠTINA OBRENOVAC,
Beograd
Realizacija informacionog sistema za obračun i naplatu naknade za korišćenje gradjevinskog zemljišta - INFO-RENTA.

- Izrada ortofoto-planova građevinskog reona naselja opštine Stara Pazova R 1:2500, ukupna površina 25 km2.

- Izrada ortofoto-planova opštine Stara Pazova R 1:5000, ukupna površina 350 km2.
SRBIJA
2002. god.
"GEA-PLAN"
JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA,
Stara Pazova
Eksluzivno korišćenje za Srbiju i Crnu Goru
FLI-MAP tehnologije (lasersko altimetrijsko snimanje infrastrukturnih koridora iz helikoptera)
HOLANDIJA
2002. god.
FUGRO-INPARK B.V.,
Leidschendam
Izrada kartografskih podloga na osnovu satelitskih snimaka za potrebe područja:

- Veliki Šiljegovac;
- Ribarska Banja;
- Izletište Jastrebac;
- Jezero Ćelije.

Ukupna površina 243 km2
SRBIJA
2002. god.
DIREKCIJA ZA
URBANIZAM I IZGRADNJU JP "KRUŠEVAC",
Kruševac
Ugovor iz 2002. god. o poslovno-tehničkoj saradnji sa REPUBLIČKIM GEODETSKIM ZAVODOM SRBIJE, kojim su definisani opšti okviri, uslovi i principi saradnje, a cilj Ugovora je zajednički nastup na domaćem i inostranom tržištu u oblasti kartografije i drugih geodetskih i geomatskih disciplina koje su u okviru delatnosti ugovornih. SRBIJA
2002. god.
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD SRBIJE,
Beograd
Razvoj, održavanje i podrška ECOTRACK sistema HOLANDIJA
2002. god.
DELFT UNIVESITY OF TECHNOLOGY - FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND GEOSCIENCES,
Delft
Isporuka sledećih digitalnih baza podataka za potrebe planiranja ćelija u mreži Mobilne telefonije Srbije:

- Grad Beograd:
Digitalni model terena (DTM), Visine zgrada,
Morfološka mapa (Clutter Map), Hidrografska i transportna mreža, Ortofoto planovi, ukupna površina 220 km2


- Grad Beograd sa širom okolinom:
Digitalni model terena (DTM), Morfološka mapa (Clutter Map), Hidrografska i transportna mreža, Ortofoto planovi, ukupna površina 1200 km2


- Grad Novi Sad:
Digitalni model terena (DTM), Morfološka mapa (Clutter Map), Hidrografska i transportna mreža, Ortofoto planovi, ukupna površina
97 km2

- Grad Niš:
Digitalni model terena (DTM), Morfološka mapa (Clutter Map), Hidrografska i transportna mreža, Ortofoto planovi, ukupna površina
58 km2
SRBIJA
2001. god.
PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE
"TELEKOM SRBIJA" a.d.
Beograd
 

EGM

Osnovni podaci

EvroGeomatika d.o.o.
Vojislava Ilića 141
11000 Beograd
SRBIJA
Tel/Fax ++381 11 288-03-63 
Više informacija...

Lista referenci

Telekom Srbija
Delft University of Technology
Republički geodetski zavod
Fugro-Inpark B.V.-Holandija
Evropska agencija za rekonstrukciju
Universitat Antonoma de Barcelona
Techniques TOPO-Francuska
Više informacija...

Lokacija firme

Firma Evrogeomatika se nalazi
na opštini Zvezdara u ulici
Vojislava Ilića 141 u poslovnoj zgradi firme "IPM", 300m od raskrsnice ulica Ustaničke i Vojislava Ilića.
Više informacija...